Hoewel mijn opleidingsinstituut Santai Guasha intussen geaccrediteerd is, heb ik er bewust voor gekozen om niet met de zorgverzekeraars in zee te gaan.

Veel zorgverzekeraars vergoeden alternatieve geneeskunde niet meer. Zelfs aanvullende zorgverzekeringen bieden
nagenoeg geen vergoeding en mijn behandelprijs zou volgens de normen van de zorgverzekeraars tussen de 60 en 70 euro moeten gaan bedragen.

Ik vind dit niet reëel omdat mijn cliënten, nadat zij 5 behandelingen vergoed gekregen hebben, alsnog zelf moeten
betalen.

Bovendien zijn er voor mij hoge en onverwachte kosten verbonden aan het lidmaatschap van een beroepsvereniging zoals visitaties, administratiekosten e.d.

Ik heb er daarom voor gekozen mijn behandelprijs betaalbaar te houden. Hierdoor zou een behandeling
binnen elk budget moeten passen.